Werkte voor artsen

SWG Arts en Werk, dé arbeidsintermediair voor artsen met ambitie, heeft haar activiteiten per 1 januari 2014 beëindigd

Ruim een kwart eeuw geleden zijn wij opgericht met als doel ‘werkgelegenheid creëren voor artsen’. Aan deze doelstelling hebben wij vele jaren met veel succes invulling kunnen geven. De marktomstandigheden voor ons als SWG Arts en Werk zijn echter de laatste jaren drastisch veranderd en daarmee ook de behoefte aan de activiteiten die wij uitvoeren. Wij hebben ervaren dat het aantal vacatures voor artsen sterk is teruggelopen. Daarbinnen is ook nog eens het aantal vacatures afgenomen dat nog bij werving- en selectiebureaus wordt uitgezet. Dit raakt niet alleen onze oprichtingsdoelstelling maar ook de continuïteitsvraag van de organisatie. Omdat wij van mening zijn dat wij niet meer de continuïteit op een voor ons verantwoord kwalitatief niveau kunnen garanderen bij inkrimping van onze organisatie heeft dat ons – na veel overleg met alle stakeholders - doen besluiten onze activiteiten per 1 januari 2014 te beëindigen.

Wij danken u voor de prettige samenwerking met SWG Arts en Werk. Als management en medewerkers hebben wij de contacten met u zeer gewaardeerd.

De coschap-subsidieverstrekking vanuit Stichting SWG is per juli 2014 ook beëindigd.

 

Coschap verslagen

Carrierecentrum voor artsenLAD, de Landelijke vereniging van Artsen in DienstverbandCompassion for Care