The next step

Disclaimer

Algemeen

SWG Arts en Werk is in 1987 als Stichting Werkgelegenheid voor artsen opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Orde van Medisch Specialisten.

Inmiddels is SWG Arts en Werk een onderdeel van de Stichting geworden en functioneert zij als een zelfstandige BV. Hetgeen waar SWG zich in onderscheidt ten opzichte van anders commerciële bemiddelingsbureaus voor artsen is dat het rendement van onze behaalde winsten via Stichting SWG worden teruggegeven aan de gezondheidszorg, t.w. artsen. Oftewel SWG; ‘van en voor artsen’.

Daarnaast richten we ons op alle sectoren waarin artsen hun beroep uitoefenen. Sinds de oprichting zijn voor duizenden artsen en zorginstellingen geslaagde bemiddelingen tot stand gekomen. SWG Arts en Werk heeft zich sinds 1987 ontwikkeld tot een plezierig en goedlopend bedrijf, waarin naast werving en selectie, bemiddeling van freelancers, detachering en uitzending, individuele begeleiding, advisering en betrokkenheid onze focus zijn. SWG Arts en Werk is, kortom, uw partner voor maatwerk, dienstverlening en kwaliteit. Als u klaar bent voor een prettige samenwerking in kwaliteitszorg, neem dan contact met ons op.

Inhoud

SWG doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud (teksten, afbeeldingen, hyperlinks etc.) actueel en correct is. Ondanks zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
SWG is niet aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site.

Privacy

SWG respecteert de privacy van de gebruikers en gaat met de verzamelde persoonlijke gegevens zorgvuldig en veilig om. Deze persoonlijke gegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden en niet verkocht, geschonken of anders overgedragen aan derden.

SWG gebruikt de persoonlijke gegevens uitsluitend om de eigen dienstverlening aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

Hyperlinks

De op SWG opgenomen hyperlinks en verwijzingen naar andere websites zijn opgenomen ter informatie. SWG geeft geen enkele garantie noch aanvaard enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites.