The next step

Kwaliteitsnormering

Kwaliteitsnorm

SWG beschikt over het SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid en wordt jaarlijks gescreend om de kwaliteitsnorm NEN 4401-01 te kunnen behouden. SWG Arts en Werk draagt voor de ingeleende artsen onder andere zorg voor de aangiften en afdrachten van loonheffing en/of sociale verzekeringen. Daardoor loopt u als inlener geen risico's voor wat betreft aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.