Toekomstgericht

Subsidies Stichting SWG

De rendementen van de in het verleden gemaakte winsten van SWG Arts en Werk, hét bemiddelingsbureau van en voor artsen, worden beheerd door Stichting SWG en worden in de vorm van subsidies voor projecten teruggegeven aan de gezondheidszorg (jaarlijks ongeveer € 100.000,-). Een uniek concept in de wereld van de commerciële arbeidsbemiddeling!

Het bestuur van Stichting SWG bestaat uit afgevaardigden van de KNMG, LAD, LHV en de Orde van Medisch Specialisten. De Stichting SWG heeft als doel: 'bevorderen van de werkgelegenheid van artsen'. Dit komt neer op het initiëren, bevorderen en ondersteunen van activiteiten en projecten die gerelateerd zijn aan de (toekomstige) werkgelegenheid van leden van de KNMG en de federatiepartners LAD, LHV en Orde.

Gesubsidieerde projecten

De volgende projecten hebben de afgelopen jaren subsidie ontvangen van Stichting SWG:

  • Subsidie ten behoeve van buitenlands coschap. Jaarlijks kunnen 30 coassistenten een subsidie van € 1.000,- per persoon winnen. Klik hier voor de voorwaarden van een gesubsidieerd buitenlands coschap. Lees ook de persoonlijke verslagen van buitenlandse coschappen van coassistenten.
  • Het Carrièrecentrum voor Artsen
  • Nederlandse vertegenwoordiging bij de vergaderingen van de European Boards van de UEMS
  • Arts weer aan de Slag – een samenwerkingsverband van KNMG, VNVA en SWG Arts en Werk voor het laten herintreden van artsen
  • Het onderzoek ‘Balanceren tussen Opleiding, Werk en Privé, Landelijk onderzoek naar bevlogenheid onder artsen in opleiding tot medisch specialist.’ 

 

Voorwaarden subsidies

Stichting SWG financiert alleen projecten die in relatie staan tot (toekomstige) werkgelegenheid van de artsen. Dat kan bestaan uit bijvoorbeeld scholing, marktoriëntatie of onderzoek. Subsidies zijn exclusief beschikbaar voor leden van de KNMG, LAD, LHV en Orde van Medisch Specialisten. Projecten moet een positief effect hebben op ledenaanwas van deze organisaties én het imago en de naamsbekendheid van SWG Arts en Werk versterken.

Bekijk onze voorwaarden en het inschrijfformulier voor het aanvragen van een subsidie voor een buitenlands coschap t.w.v. € 1.000,-.

Zelf een project indienen?

Meer weten omtrent het indienen van een project? Neem contact op met mr. A.W.J.M. van Bolderen, secretaris/penningmeester.

Stichting SWG selecteert projecten die in aanmerking komen voor subsidie en geeft zo de rendementen van haar winsten terug aan de gezondheidszorg