The next step

Subsidie aanvragen

Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht.

Let op! Een aanvraag per post indienen is niet meer mogelijk. U kunt alleen een aanvraag indienen als u alle documentatie digitaal beschikbaar heeft!

Verklaring
Ja, ik ga in het buitenland coschappen lopen, en wel in
 
Periode t/m
Waar
Specialisme
  
Ja, ik ding graag mee naar een van de vijftien kansen op subsidie hiervoor van €1.000,- van SWG, Stichting Werkgelegenheid Geneeskundigen.
Ja, ik ga akkoord dat Stichting SWG en haar werkmaatschappijen mijn gegevens uitsluitend gebruikt ten behoeve van haar activiteiten.
Ik ben op de hoogte van de voorwaarden voor toekenning, en ga daarmee akkoord.
Documentatie
De originele en ondertekende brief van de Nederlandse Universiteit (op origineel briefpapier) waarin akkoord wordt gegeven voor dit buitenlandse coschap, inclusief de vermelding van periode van het coschap en locatie waar dit coschap gaat plaatsvinden (alleen per scan aanleveren!)
Een korte begroting met te verwachten inkomsten en uitgaven
Uw gegevens
#
#
 
 
 

Uiterste inzenddatum voor uw aanvraag is 31 mei 2014 (t.b.v. coschap in 2014). Alle aanvragen die op 1 juni 2014 of later binnenkomen worden uitgesloten voor de loting. De loting van de beschikbare subsidieplaatsen vindt plaats binnen 1 maand na sluiting van de inzendtermijn.
Subsidie-ontvangers worden uiterlijk begin juli 2014 (1 week na de loting) telefonisch geïnformeerd. Alle deelnemers worden per e-mail geïnformeerd over de uitslag van de loting.

#) Let op! Het relatienummer is niet meer identiek voor het lidmaatschap van KNMG en LAD. Je kunt, indien je lid bent van KNMG en LAD, beide nummers bij relatienummer naast elkaar invullen.