The next step

Voorwaarden

Voorwaarden subsidie buitenlands coschap t.w.v. € 1.000,-

Aan de toekenning van de subsidie van maximaal € 1.000,- per persoon door Stichting Werkgelegenheid Geneeskundigen (SWG), zijn als voorwaarden verbonden:

 1. De coassistent dient lid te zijn van KNMG en/of LAD; het (gratis) lidmaatschap van beide organisaties betekent twee kansen.
 2. De coassistent dient de subsidieaanvraag digitaal in met:
  • uw motivatie;
  • de originele (geen kopie) en ondertekende brief van de Nederlandse Universiteit (op origineel briefpapier) waarin akkoord wordt gegeven voor dit buitenlandse coschap, inclusief de vermelding van periode van het coschap en locatie waar dit coschap gaat plaatsvinden;
  • uw (beknopte) Curriculum Vitae;
  • een korte begroting met te verwachten inkomsten en uitgaven.
 3. Alleen complete en juiste aanvragen (o.b.v. de in punt 2 genoemde bescheiden) worden in behandeling genomen. Wij sturen u alleen een e-mail als er documenten niet in orde zijn.
 4. De toekenning van een subsidie geldt per persoon. Indienen van meer coschappen in één jaar wordt gezien als één subidie-aanvraag.
 5. Het buitenlands coschap dient te starten in het jaar waarvoor het subsidieverzoek wordt ingediend.
 6. Na terugkeer dient de coassistent binnen drie maanden een verslag met minimaal 1 foto van het buitenlands coschap bij SWG in te leveren voor publicatie in media van KNMG en/of LAD en/of SWG.
 7. Overmaking van de subsidie aan de coassistent vindt plaats na ontvangst van een kopie van de buitenlandse stagebevestiging door SWG.
 8. Indien onverhoopt het coschap in het buitenland niet plaatsvindt, moet de subsidie volledig aan SWG worden terugbetaald.
 9. De aanmeldingsperiode voor subsidiëring voor coschappen in het buitenland in 2014 kent 2 aanmeldingsperiodes, de eerste aanmeldingsperiode eindigt op 31 oktober 2013 (t.b.v. 15 subsidies), de tweede eindigt op 31 mei 2014 (t.b.v. 15 subsidies).